Toros Lastik
Yeni lastiğe alternatif olarak ortaya çıkan lastik kaplamacılığı ; lastiğin yüzde 20'lik kısmını oluşturan taban (sırt) bölgesinin aşınması durumunda yeni bir profil ile kaplanarak lastiğe ikinci bir hayat kazandırması sürecini kapsar.
Kaplama Güvenirliği
Güvenirlilik
Kaplanmış lastiğe örnek olarak ortalama hızı 250 km/saat'e varan ve yüksek tonaj altında çalışan bir uçak lastiğini dokuz kez kaplanarak lastik kaplamacılığının güvenirliği için önemli bir göstergedir.
Soğuk Kaplama(Cpr)
Kauçuk'un (Compound); muhtelif ebatlarda ,şerit halinde (Lts) veya ring halinde (Rts) , yüksek basınç altında,belirli zaman diliminde , belirli ısı değerinde profilize edilip yarı vulkanize hale getirilerek, 90 C 'de karkas üzerine adapte edilmesidir
Lastik Kesiti Kaplama Nedir?
Orijinal ömrünü tamamlamış,profilleri uluslararası standartlar olan 3 mm'ye düşmüş lastiklerin taban kauçuklarının(Tread) yenilenerek lastiğe ikinci ömür kazandırma işlevidir.
Sıcak Kaplama(Hpr)
Türüne göre hazırlanmış lastik hamurunun (Conpound)160 C'de belli basınç altında ,belli zaman diliminde ,profilize edilmiş kalıplar içersinde şekillendirilip vulkanize edilerek yenilenmesidir.Bu sistem kaplama teknolojisinin ilk uygulaması olmasına karşın,günümüzde yaygın şekilde kullanılmamaktadır.
Lastiğin Katmanları
 
  • Kuşak
  • Damak
  • Sırt
  • Yanak
  • Koruma Katı
  • Liner